Meer resultaat met inzicht.

Je bedrijf is zodanig gegroeid dat de manier van werken niet meer efficiënt is. Je maakt lange dagen en toch krijg je het werk niet ‘af’. Van medewerkers hoor je terug dat ze het enorm druk hebben en hun werk niet af krijgen. Je geeft alles wat je hebt, maar kunt de vinger niet leggen op waar het mis gaat. Het gewenste (financiële) resultaat blijft achter en uiteindelijk worden je klanten ontevreden. Helaas ontbreekt het inzicht waarmee je de knelpunten in de werkprocessen kunt aanpakken om het resultaat te verbeteren.

Stap 1 is inzicht
Om te weten hoe je het wél voor elkaar krijgt, is het eerst zaak om te kijken waardoor dat nu niet lukt. Inzicht is stap 1. Vanuit dit inzicht weet je waar de gaten vallen en zet je stappen om:

  • geld en tijd te besparen
  • prettig en succesvol te werken
  • klanttevredenheid te verhogen
  • het resultaat van je bedrijf te vergroten

Helikopterview en frisse blik
Het is logisch dat, als je zelf midden in het werk zit, je niet goed kunt zien waar het mis gaat. Je bent ooit begonnen op een manier die goed was, en met het groeien van je bedrijf groeide die werkwijze mee. Maar nu past het niet meer. Als buitenstaander kijk ik met een frisse blik, waardoor ik wél zie waar het beter kan.

Vanuit een helikopterview kijk ik naar het bedrijf, de werkwijze en werkprocessen. Samen brengen we het proces van A tot Z in kaart. Dit maakt zichtbaar waar de knelpunten zitten zodat je die op de juiste manier kunt aanpakken. Met een actieplan gebaseerd op deze inzichten verbeter je zelf het resultaat!

Resultaat vergroten met slimmere werkprocessen
Het is misschien niet je eerste idee om een extern iemand mee te laten kijken met je bedrijf, dat snap ik. Waarschijnlijk heb je het idee dat je hier geen tijd of geld voor hebt. De ervaring van mijn klanten is echter dat het de investering waard is omdat de werkdruk lager is en het werkplezier hoger. Het resultaat daarvan is

  • meer betrokken medewerkers
  • betere klanttevredenheid
  • gezonde medewerkers
  • meer omzet

Werkwijze
Bij de kennismaking kijken we wat de vraag is en hoe ik daarbij kan helpen. Daarna krijg je een offerte. Tijdens het traject ontvang je concrete adviezen, waarmee je zelf aan de slag gaat. Wil je direct aan de slag? Neem dan contact op. Ik help je graag.

Graag kom ik met je in contact.