De kracht van echte aandacht: weet jij wat er speelt in je team?

Ben je als leidinggevende op de hoogte van wat zich afspeelt in je team? Hoe vaak is er binnen de organisatie échte aandacht voor wat er bij mensen leeft? Iedereen is druk, er is vaak veel aandacht voor targets en cijfers, maar minder voor wat er leeft bij mensen. Kijk daarom eens naar het effect van echte aandacht.

Waar hebben mensen behoefte aan?

Echte aandacht zit hem in kleine dingen, in interesse tonen in de ander en in laten weten dat je hem/haar hoort en ziet. Tijdens één van de workshops die ik een tijdje geleden gaf, merkte ik dat veel mensen dit missen binnen hun bedrijf.
Vaak is er aandacht voor wat er niet goed gaat, voor afspraken die niet nagekomen worden en voor targets die niet gehaald worden. Maar aandacht voor waarom dat zo is, of hoe het werkelijk met iemand gaat, is er vaak veel minder. En daar hebben mensen wel veel behoefte aan!

Met echte aandacht kun je veel bereiken. Veel mensen die ik tegenkom zijn erg loyaal aan hun werkgever, wat erg waardevol is. Wanneer zij het gevoel krijgen dat ze niet gezien of gehoord worden, doet dit (op de langere termijn) iets met hun loyaliteit en inzet.

Pak de knelpunten aan

Op dit moment ben ik bezig met het in kaart brengen van een team met de VIP24 tool. In dit relatief kleine team hebben meerdere mensen dezelfde strubbelingen: ze ervaren te weinig goede communicatie, samenwerking en leiderschap. Ook hebben de leden van het team allemaal behoefte aan structuur, terwijl die op dit moment ontbreekt.

Wanneer je dit alleen signaleert, ernaar luistert en daarna geen actie onderneemt als organisatie is dit voor mensen erg vervelend. Natuurlijk kan niet alles opgelost worden, of duren sommige dingen langer. Maar geef mensen wel het gevoel dat je écht naar ze luistert en met ze mee denkt. Breng in kaart waar de behoeftes liggen en pak deze aan.

In gesprekken komen soms bijzondere dingen naar boven. Het is ontzettend mooi en waardevol om mensen hierin te erkennen en daarmee meer in hun energie te zetten.

Klopt de omgeving nog wel?

In veel bedrijven is – mede door digitalisering- de werkomgeving sterk veranderd. Voor mensen hun dagelijks werk heeft dit enorm gevolgen. We realiseren ons soms niet welke gevolgen dit zijn en gaan er soms te snel aan voorbij. Veel mensen hebben moeite met de continue bereikbaarheid en afleiding die in veel functies wordt gevraagd. Het kan zijn dat de veranderde werkomgeving niet meer bij iemand past en dat een andere plek binnen of buiten de organisatie beter zou zijn. Maar mensen zijn zich hier zelf niet altijd van bewust en halen dit zelf misschien pas aan als het te laat is.

Benoem als leidinggevende dat je weet dat er effecten zijn en ga met mensen in gesprek over hoe ze dit ervaren. Vraag waar ze behoefte aan hebben. Vaak is dit veel kleiner dan makkelijker in te regelen dan je verwacht. Iemand met wie ik hier een tijd geleden over sprak, zei dat het zo klein kan zijn als een typecursus.

Benoem en beloon de inzet van je mensen

Vaak zien leidinggevenden wel dat hun mensen hard werken, maar in de drukte van alledag wordt er niet altijd bij stilgestaan. Het kan heel lonend zijn als je dit regelmatig benoemt en beloont met een compliment. Een paar weken geleden was ik met de netwerkvereniging bij Makro in Nijmegen en ik was echt verrast over het enthousiaste team dat daar rondliep. Iedereen die ik sprak benoemde dat de leidinggevende veel aandacht en waardering toonde. Hij gaf zelf aan dat het begint bij betrokkenheid van de medewerkers, dat straalt uit naar de klanten. Ditzelfde is wat bijvoorbeeld Jos Burgers (bekende spreker over klantgerichtheid) ook aangeeft: “tevreden/blije medewerkers zorgen voor blije klanten”.

Sta stil bij wat medewerkers voor je bedrijf betekenen en geef ze de aandacht die ze verdienen. Wil jij meer in beeld krijgen wat er speelt binnen je team? Ik help je graag!

Vond je dit interessant? Deel met je netwerk!